Strona główna

Dane kontaktowe

KBIG S.A. - Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

ul. Lublańska 38

31-476 Kraków

 
Biuro Obsługi Klienta:
 
pon.-pt.: 9:00-15:30
 
tel.: +48 12 291 55 73
 
e-mail: bok@kbig.pl
 
 
Inspektor Ochrony Danych:
 
Katarzyna Tomaszewicz-Palich
 
e-mail: dpo@crif.com
 
 
Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A., 31-476 Kraków, ul. Lublańska 38, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI
Wydział Gospodarczy KRS KRS: 0000172726 | NIP: 5262723311, Kapitał zakładowy 12.000.000 zł (wpłacony w całości).