Dla administracji

Dokumenty

Pliki do pobrania

  • KBIG - Ustawa z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentow
    Pobierz
  • KBIG - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
    Pobierz
  • Wniosek wierzyciela publicznoprawnego dostep do systemu KBIG
    Pobierz