Dla administracji

Dokumenty

Pliki do pobrania

 • Wniosek wierzyciela publicznoprawnego dostęp do systemu KBIG
  Pobierz
 • KBIG - Ustawa z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentow
  Pobierz
 • KBIG - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  Pobierz
 • Wniosek wierzyciela sądowego dostep do systemu KBIG
  Pobierz
 • Wniosek zgłoszeniowy Pytającego - Podmiot Uprawniony
  Pobierz
 • Wniosek podmiotu uprawnionego o ujawnienie informacji gospodarczych oraz informacji z rejestru zapytań
  Pobierz