Dla firm

Informacje o sobie

 

Usługa sprawdzania informacji o sobie pozwala każdemu podmiotowi na uzyskanie raportu zawierającego zestawienie informacji gospodarczych o nim, zawartych w bazie danych KBIG. Dostępne są dwa rodzaje raportów:

  • Raport o sobie – zawiera informacje gospodarcze na temat podmiotu, który wysłał zapytanie;
  • Raport z rejestru zapytań – zawiera zestawienie podmiotów sprawdzających w ciągu ostatniego roku informacje na temat pytającego oraz raporty, które zostały im udostępnione.

Partnerzy KBIG mają stały dostęp do monitoringu własnego Przedsiębiorstwa, dzięki czemu na bieżąco informowani są o nowych lub zmienionych informacjach gospodarczych na ich temat.

Uwagi:

Zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.):

1. Rejestr zapytań udostępnia dane z ostatnich 12 miesięcy.

2. Zapytania podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ww. ustawy nie są wykazywane w raportach z rejestru zapytań oraz nie mogą być monitorowane.