Dla osób

Informacje o sobie

 

Usługa sprawdzania informacji o sobie pozwala każdej osobie na otrzymanie raportu zawierającego zestawienie informacji gospodarczych o niej, zawartych w bazie danych KBIG.

Dostępne są dwa rodzaje raportów:

  • Raport o sobie – zawiera informacje gospodarcze na temat osoby, która wysłała zapytanie.
  • Raport z rejestru zapytań – zawiera zestawienie podmiotów sprawdzających w ciągu ostatniego roku informacje na temat pytającej osoby oraz raporty, które zostały im udostępnione.

 

Dla osób posiadających aktywne konto w systemie KBIG oba rodzaje raportów dostępne są po zalogowaniu do systemu przez przeglądarkę internetową. 

Każdy utworzony raport o sobie lub raport z rejestru zapytań jest archiwizowany i dostępny w „Historii zapytań”.

 

Uwagi:

Zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.):

1. Rejestr zapytań udostępnia dane z ostatnich 12 miesięcy.

2. Zapytania podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ww. ustawy nie są wykazywane w raportach z rejestru zapytań oraz nie mogą być monitorowane.