Dla osób

Sprawdzanie podmiotów

 

Usługa pozwala Klientom Indywidualnym sprawdzać wiarygodność podmiotów gospodarczych w KBIG. Na podstawie uzyskanych informacji mogą oni ocenić ryzyko skorzystania z usług danej firmy, co ma szczególne znaczenie np. w przypadku podpisywania umowy z deweloperem czy biurem podróży itp.

Zasadniczym kryterium podawanym w zapytaniu o podmiot gospodarczy jest NIP.