Kontakt

KBIG S.A. - Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
ul. Lublańska 38
31-476 Kraków
 
Biuro Obsługi Klienta:
pon.-pt.: 9:00-15:30
tel.: +48 12 291 55 73
e-mail: bok@kbig.pl

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.| 31-476 Kraków, ul. Lublańska 38 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS KRS: 0000172726 | NIP: 5262723311 | Kapitał zakładowy 11.000.000 zł (wpłacony w całości).

DLA FIRM DLA FIRM Zadbaj o relacje oparte na wiarygodności
Usługi KBIG to nie tylko możliwości sprawdzania wiarygodności kontrahentów, monitorowania ich kondycji finansowej, ale również szereg narzędzi wspierających odzyskiwanie należności.
DLA ADMINISTRACJI DLA ADMINISTRACJI Wzmocnij procesy dochodzenia należności
Usługi KBIG poszerzają spektrum narzędzi dostępnych jednostkom administracji, które w zdecydowany sposób pragną prowadzić skuteczne działania wobec dłużników uchylających sie od płacenia.
DLA OSÓB DLA OSÓB Buduj swoją pozytywną historię płatności
Usługi KBIG pozwalają konsumentom weryfikować rzetelność dostawców usług. Umożliwiają także budowanie wiarygodności płatniczej, dzięki dopisywaniu pozytywnych informacji na temat wywiązywania się ze zobowiązań.