O nas

Grupa CRIF

Wyłącznym akcjonariuszem KBIG S.A. jest CRIF AG z siedzibą w Szwajcarii, będąca częścią Grupy CRIF.

 

CRIF to wiodący dostawca informacji kredytowej w Europie oraz jeden z kluczowych podmiotów w skali światowej, dostarczający zintegrowane usługi i rozwiązania z zakresu informacji biznesowej, handlowej oraz zarządzania ryzykiem.

Obecnie ponad 6300 banków i instytucji finansowych oraz 44 tysięcy klientów indywidualnych codziennie korzysta z usług firmy CRIF aż w 50 krajach.

 

Oprócz KBIG S.A., CRIF prowadzi działalność w Polsce za pomocą trzech podmiotów: CRIF Services Sp. z o.o. oraz CRIF Sp. z o.o. i Deltavista Sp. z o.o.

 

CRIF Services Sp. z o.o. oferuje systemowe zarządzanie ryzykiem kredytowym wykorzystując autorską platformę informatyczną – CRIF Solution Platform. Rozwiązanie to umożliwia zbudowanie efektywnego procesu oceny ryzyka i detekcji wyłudzeń, oszczędność kosztów danych i IT, a także efektywną konfigurację pod kątem potrzeb Partnera. Potwierdzeniem wysokiej sprawności systemu jest kilkadziesiąt milionów generowanych rocznie raportów kredytowych oraz wysoka dostępność systemu.

Spółka oferuje rozbudowaną gamę skutecznych narzędzi do wszechstronnej analizy ryzyka. Dostarcza gotowe produkty, a także rozwiązania w obszarze Big Data, oparte o integrację niestrukturalnych zbiorów danych. Oferta Spółki umożliwia inteligentną identyfikację osób i firm oraz powiązań między nimi, integrację wszystkich znaczących źródeł danych, a także zastosowanie indywidualnych modeli oceny scoringowej oraz reguł wykrywających próby wyłudzenia.

Rozwiązania CRIF to zintegrowany dostęp do wielu baz danych, a dzięki temu do pełnej i aktualnej informacji o wszystkich podmiotach obrotu gospodarczego. Dzięki temu, w oparciu o skonsolidowane informacje, CRIF umożliwia wiarygodną ocenę rzetelności płatniczej, monitoring podmiotów czy ustalenie aktualnego adresu.

 

CRIF Sp. z o.o. oraz Deltavista Sp. z o.o. działają jako centra rozwoju oprogramowania i zaplecze technologiczne. Ich główną działalnością jest projektowanie i implementacja zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Zespół CRIF, składający się z doświadczonych inżynierów oprogramowania oraz architektów, łączy wiedzę biznesową z doświadczeniem programistycznym, dostarczając wydajne rozwiązania w zakresie pozyskiwania, przetwarzania oraz wykorzystania danych, dla najbardziej wymagających klientów.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie www.crif.pl.