Dla administracji

Informacje pozytywne

 

Usługa dodawania pozytywnych informacji gospodarczych pozwala na przekazywanie i upublicznianie informacji o zobowiązaniach pieniężnych regulowanych terminowo.

Informacje pozytywne przekazują Partnerzy KBIG na wniosek podmiotów, których dotyczą zobowiązania lub z własnej inicjatywy za zgodą tych podmiotów.

 

Pozytywna informacja może być przekazana przy spełnieniu poniższych warunków:

1. Zobowiązanie zostało uregulowane w terminie lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 30 dni.

2. Od chwili spełnienia zobowiązania upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy.

 

Przekazywanie pozytywnych informacji gospodarczych jest tak samo ważnym elementem współpracy z KBIG jak przekazywanie danych o niewywiązywaniu się z zobowiązań.

Pozwala na zbudowanie pełnego wizerunku wiarygodności kredytowej osób i firm, których te dane dotyczą.