Dla administracji

Monitoring gospodarczy

 

Usługa monitoringu podmiotów gospodarczych pozwala Partnerom KBIG na automatyczne śledzenie sytuacji finansowej wybranych podmiotów.

Po spełnieniu określonych kryteriów monitoringu, system KBIG automatycznie powiadomi partnera KBIG o fakcie pojawienia się nowych lub zmianie istniejących już w bazie KBIG informacji gospodarczych dotyczących monitorowanego podmiotu gospodarczego.