Dla administracji

Podmioty uprawnione

 

Do otrzymywania informacji gospodarczych uprawnione są instytucje wymienione w art. 25 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych:

- Prokurator Generalny;

- Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

- Komendant Główny Policji;

- Szef Biura Ochrony Rządu;

- Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej;

- Generalny Inspektor Informacji Finansowej;

- Naczelnicy Urzędów Skarbowych i Dyrektorzy Izb Skarbowych;

- Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej;

- Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego;

- Prezes Najwyższej Izby Kontroli;

- Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

- Komendant Główny Straży Granicznej;

- Sądy;

- Dyrektorzy Izb Celnych;

- Komornicy.