Dla administracji

Rejestracja

Ośrodki Pomocy Społecznej / Centra Pomocy Rodzinie / Urzędy Miasta

W celu założenia konta lub dodania nowego użytkownika w systemie KBIG S.A. należy:

  • pobrać Wniosek wierzyciela publicznoprawnego dostęp do systemu KBIG znajdujący się w sekcji: Dla administracji/Dokumenty oraz
  • przesłać wypełniony wniosek pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny siedziby KBIG.S.A.Skan wniosku należy dodatkowo wysłać na adres Email: bok@kbig.pl

 

Sądy

W celu założenia konta lub dodania nowego użytkownika w systemie KBIG S.A.:

  • pracownik sądu może pobrać Wniosek wierzyciela sądowego dostęp do systemu KBIG znajdujący się w sekcji: Dla administracji/Dokumenty, wypełnić i podpisany przez prezesa sądu przesłać pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny siedziby KBIG.S.A. oraz skan na adres Email: bok@kbig.pl lub
  • wyznaczony koordynator może wysłać prośbę o dodanie nowych użytkowników Email-em na adres: bok@kbig.pl

 

Współpraca z KBIG jako wierzyciel publicznoprawny bądź wierzyciel sądowy nie wymaga podpisania umowy z KBIG S.A., ponieważ odbywa się na zasadach i w zakresie zawartym w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych.

 

Pliki do pobrania

  • Wniosek wierzyciela publicznoprawnego dostęp do systemu KBIG
    Pobierz
  • Wniosek wierzyciela sądowego dostep do systemu KBIG
    Pobierz