Dla administracji

Sprawdzanie kontrahentów

 

Weryfikacja kontrahentów i klientów pozwala na pobranie raportu zawierającego informacje gospodarcze dotyczące danego podmiotu - o ewentualnym zadłużeniu lub terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań pieniężnych.

Ocena rzetelności i wiarygodności potencjalnych kontrahentów stających w przetargach zmniejsza ryzyko wyboru nieuczciwego kontrahenta, a tym samym - sprzyja prowadzeniu bezpiecznej polityki rozwoju.

Zasadniczym kryterium podawanym w zapytaniu sprawdzającym podmiot gospodarczy jest NIP, a osobę fizyczną - PESEL.