Dla firm

Informacje o sobie

 

Usługa sprawdzania informacji o sobie pozwala każdemu podmiotowi na uzyskanie raportu zawierającego zestawienie informacji gospodarczych o nim, zawartych w bazie danych KBIG. Dostępne są dwa rodzaje raportów:

 • Raport o sobie – zawiera informacje gospodarcze na temat podmiotu, który wysłał zapytanie;
 • Raport z rejestru zapytań – zawiera zestawienie podmiotów sprawdzających w ciągu ostatniego roku informacje na temat pytającego oraz raporty, które zostały im udostępnione.

 

W przypadku pobrania/wygenerowania raportu dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem KBIG - Cennik usług dodatkowych dla Przedsiębiorców, który znajduje się w zakładce Dla Firm/Cennik.

Raz na 6 miesięcy każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może pobrać bezpłatnie raport o sobie oraz raportu z rejestru zapytań. Za każde dodatkowe pobranie raportów w okresie 6-ciu miesięcy zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem Usług dodatkowych dla Przedsiębiorców, dostępnym w sekcji Dla Firm/Cennik.

 

Raport o sobie oraz z rejestru zapytań dla konsumentów można uzyskać w następujący sposób:

Doręczenie listowne– aby otrzymać raportnależy:

 • pobrać wniosek znajdujący się w sekcji: Dla firm/Dokumenty:
  • Wniosek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej o ujawnienie informacji o sobie lub z rejestru zapytańlub
  • Wniosek przedsiębiorcy jednoosobowego o ujawnienie informacji o sobie lub z rejestru zapytań
 • uzupełnić wniosek i przesłać poczta tradycyjną na adres korespondencyjny siedziby KBIG.S.A..

Zaznaczone we wniosku raporty zostaną odesłane adres korespondencyjny wnioskodawcy.

 

Pobieranie po przez portal internetowy- aby uzyskać raport online należy:

 • wypełnić wniosek znajdujący się w sekcji: Dla firm/Dokumenty:
  • Wniosek zgłoszeniowy Pytającego - Osoba prawna lub jednostka organizacyjnalub
  • Wniosek zgłoszeniowy Pytającego - Jednoosobowy przedsiębiorca,
 • uzupełnić wniosek i przesłać poczta tradycyjną na adres korespondencyjny siedziby KBIG.S.A..

Wnioskodawca otrzymuje login na wskazany we wniosku adres E-mail, a hasło SMS-em na wskazany we wniosku numer telefonu komórkowego.

 

Partnerzy KBIG mają stały dostęp do monitoringu własnego Przedsiębiorstwa, dzięki czemu na bieżąco informowani są o nowych lub zmienionych informacjach gospodarczych na ich temat.

Każdy utworzony raport o sobie lub raport z rejestru zapytań jest archiwizowany i dostępny w „Historii zapytań”.

 

Uwagi:

 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.):

1. Rejestr zapytań udostępnia dane z ostatnich 12 miesięcy.

2. Zapytania podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ww. ustawy nie są wykazywane w raportach z rejestru zapytań oraz nie mogą być monitorowane.