Dla firm

Informacje pozytywne

 

Usługa dodawania pozytywnych informacji gospodarczych pozwala na przekazywanie i upublicznianie informacji o zobowiązaniach pieniężnych regulowanych terminowo.

Międzynarodowe doświadczenie pokazuje, że większość danych gromadzonych w biurach kredytowych ma charakter pozytywny oraz, że ujawnianie informacji tego typu przynosi wymierne korzyści zarówno konsumentom, jak i firmom, które się na to decydują.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie polskiego rynku, Biuro oferuje możliwość budowania własnej wiarygodności płatniczej. Jest to możliwe poprzez dzielenie się, za pośrednictwem KBIG, informacjami gospodarczymi o zobowiązaniach regulowanych terminowo.

 

Partnerzy KBIG mogą przekazywać pozytywne informacje:

  •  na wniosek podmiotów, których te dane dotyczą;
  •  z własnej inicjatywy, za zgodą tych podmiotów.

 

Zapewnia to Partnerom KBIG:

  • dostęp do pełnej informacji gospodarczej;
  • minimalizowanie ryzyka transakcji;
  • zmniejszanie kosztów prowadzenia działań windykacyjnych;
  • usprawnianie podejmowania decyzji biznesowych;
  • budowanie przewagi konkurencyjnej;
  • tworzenie wizerunku Firmy, która docenia rzetelność i terminowość klientów;
  • wspieranie lojalności współpracujących z Firmą podmiotów;
  • mobilizowanie kontrahentów do regulowania należności w terminie.

 

Dzięki pozytywnej informacji gospodarczej Partnerzy KBIG mają możliwość budowania własnej wiarygodności finansowej, jak również wykorzystania jej w procesie budowania pozytywnych relacji z klientami, np. w ramach programów lojalnościowych.

Uwagi:

Pozytywna informacja może być przekazana przy spełnieniu poniższych warunków:

1. Zobowiązanie zostało uregulowane w terminie lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 30 dni.

2. Od chwili spełnienia zobowiązania upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy.