Dla firm

Sprawdzanie kontrahentów

 

Baza KBIG stanowi nieocenione źródło informacji o wiarygodności finansowej osób i firm.

Jest to skuteczne narzędzie wspierające procesy podejmowania decyzji i zarządzanie ryzykiem. Pomaga uzyskać cenną wiedzę na temat tego, jak funkcjonują na rynku potencjalni i obecni klienci.

Usługa weryfikacji kontrahentów pozwala 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, na uzyskanie raportu zawierającego informacje gospodarcze dotyczące danego podmiotu.

Generowany w ten sposób dokument stanowi źródło zarówno negatywnych, jak i pozytywnych informacji. Sprawdzenie wybranego podmiotu pozwala już w pierwszej fazie współpracy zweryfikować rzetelność partnera biznesowego.

Podstawą zapytania może być:

  • NIP - w przypadku podmiotu gospodarczego;
  • PESEL - w przypadku osoby fizycznej.