Dla osób

Dokumenty

Poniższa klauzula informacyjna obowiązuje od dnia 4 maja 2019 r..
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
 • administratorem Twoich danych osobowych jest Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31–476 Kraków, numer KRS 0000172726, zwana dalej KBIG, adres poczty elektronicznej: bok@kbig.pl, nr tel.: +48 12 291 55 73;
 • dane kontaktowe inspektora ochrony danych, to dpo@kbig.pl;
 • celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest obsługa złożonego przez Ciebie wniosku;
 • podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na KBIG;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane:
 1. w przypadku wniosku zgłoszeniowego o przydzielenie dostępu do Systemu KBIG - od chwili złożenia wniosku, przez czas posiadania przez Ciebie dostępu do Systemu KBIG, do momentu upływu terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń wynikających lub związanych z wnioskowanym dostępem;
 2. w przypadku pozostałych wniosków - od chwili złożenia wniosku do momentu upływu terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń wynikających lub związanych z wnioskiem;
 • przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • w przypadku niepodania danych wymaganych we wniosku, wniosek nie zostanie zrealizowany przez KBIG.

Pliki do pobrania

 • Wniosek Konsumenta o ujawnienie informacji gospodarczej na temat Przedsiębiorcy
  Pobierz
 • Wniosek Konsumenta o ujawnienie informacji gospodarczej oraz wgląd do rejestru zapytań na własny temat
  Pobierz
 • Wniosek Jednolity konsumenta
  Pobierz
 • Wniosek zgłoszeniowy Pytającego - Konsument
  Pobierz