Dla osób

Informacje pozytywne

 

Dzięki KBIG możliwe jest budowanie własnej pozytywnej historii płatniczej. Każdy konsument ma możliwość złożenia u swojego dostawcy usług i towarów wniosku o bezpłatne dopisanie informacji pozytywnej na swój temat do systemu KBIG.

Opublikowanie takich danych to najprostszy sposób na zdobycie mocnego argumentu ułatwiającego negocjacje z bankiem czy dostawcami mediów.

Budowanie historii regulowanych terminowo płatności, takich jak np. opłaty za media, raty kredytów czy regularne opłacanie innych rachunków pozwala na:

  • dokumentowanie terminowości wpłat;
  • potwierdzanie wiarygodności;
  • zwiększenie dostępności do różnego rodzaju usług i towarów i łatwiejsze ich uzyskanie;
  • potwierdzanie, że osoba zaciąga zobowiązania w sposób rozsądny i odpowiedzialny;
  • jako wyraz rzetelności, umożliwia wynegocjowanie korzystniejszych warunków umowy (np. kredytu).

 

Uwagi:

Pozytywna informacja może być przekazana przy spełnieniu poniższych warunków:

1. Zobowiązanie zostało uregulowane w terminie lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 30 dni.

2. Od chwili spełnienia zobowiązania upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy.