Dla osób

Ujawnianie zobowiązań

 

Usługa ujawniania informacji gospodarczych pozwala na przekazywanie i upublicznianie informacji o dłużnikach niewywiązujących się ze zobowiązań.

Ujawnienie informacji o dłużniku na podstawie zobowiązania stwierdzonego tytułem wykonawczym w znacznym stopniu ogranicza jego możliwości funkcjonowania w obrocie gospodarczym oraz dostęp do wielu towarów i usług.

Dane tego typu można ujawnić bez względu na kwotę i okres wymagalności, jeśli tylko upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania listem poleconym lub doręczenia do rąk własnych wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania do KBIG informacji o nieuregulowanym zobowiązaniu.

 

Uwagi:

Od momentu dodatnia informacji gospodarczej dane dłużnika oraz szczegóły zobowiązania są dostępne dla wszystkich użytkowników systemu.