Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG) działające pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki jest jednym z najstarszych biur informacji gospodarczej w Polsce.

Historia:

2003 – rejestracja biura informacji gospodarczej pod nazwą InFoScore BIG S.A.;

2004 – formalne rozpoczęcie działalności po akceptacji regulaminu biura przez Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej (decyzja z dnia 02.03.2004 r.);

2006 – przejęcie biura przez międzynarodową grupę Deltavista;

2012 – zmiana nazwy na Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.;

2013 – uzyskanie akceptacji nowego regulaminu zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 9.04.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (decyzja Ministra Gospodarki z dnia 04.04.2013 r.).