O nas

Misja

BUDUJEMY PRZESTRZEŃ ZAUFANIA

Usługi świadczone przez KBIG pozwalają na bieżąco oceniać ryzyko biznesowe podczas każdej zawieranej na rynku transakcji.

Biuro zapewnia wszystkim stronom transakcji równy dostęp do pełnej, aktualnej i wiarygodnej informacji gospodarczej o nich samych i innych podmiotach.

Dzięki temu wszyscy uczestnicy rynku mogą podejmować decyzje w poczuciu większej pewności i wzajemnego zaufania.